0
Δημιουργούμε αξίες - Εξελίσσουμε εμπειρίες

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Ένας διεθνής όμιλος με βασικούς άξονες τον τομέα των κατασκευών, το περιβάλλον και τα έργα παραχωρήσεων.

1.9 δις € κύκλος εργασιών το 2016
13,900 συνεργάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Αύγουστος 2015)
139η στη λίστα ENR των 250 Κορυφαίων Παγκοσμίως Εργοληπτικών Εταιρειών ENR (Αύγουστος 2014)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο σεβασμός στο περιβάλλον αποτελεί για τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής του πολιτικής στην πορεία για μια μακροχρόνια και φιλοπεριβαλλοντική ανάπτυξη.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ και οι θυγατρικές της προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε περιοχές της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ